Nieuws

Meer toezicht door Veiligheidsfonds Bedrijventerreinen Deventer

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Deventer (SBBD), een samenwerking tussen Bedrijvenparkmanagement Deventer en MKB Deventer, heeft de gemeente gevraagd om te faciliteren bij het vullen van een veiligheidsfonds teneinde de continuĂŻteit van het succesvolle cameratoezicht te kunnen waarborgen en het toezicht verder uit te kunnen bouwen. De gemeenteraad heeft op 2 december jl. besloten hier medewerking aan te verlenen, omdat het fonds bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze bedrijventerreinen.

Veiligheidsfonds op basis van de BIZ

De Wet op de Bedrijven Investeringszones (BIZ) geeft gemeenten sinds 1 januari 2015 de mogelijkheid om een heffing te doen op alle bedrijven in een af te bakenen gebied. Voorwaarde van de wet is wel dat er vooraf een draagvlakmeting moet worden uitgevoerd. Deze vindt in februari 2016 plaats.

Voorstel voor eerlijke verdeling van de kosten

In Deventer wordt er voor gekozen om de heffing te doen op gebruikers van vastgoed. Om te zorgen dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen, wordt er gewerkt met een staffel van de heffingsbedragen op basis van de WOZ waarde van het vastgoed. Zo betalen de meeste kleine bedrijven maar € 150,- per jaar en de allergrootsten € 1.200,-.

De voordelen voor ondernemers:

- Er kunnen camera’s bijgeplaatst worden op plekken waar nog geen goede dekking is;

- Er volgt een eerlijke verdeling van kosten waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt;

- Door schaalgrootte wordt het voor de meeste bedrijven die al een beveiliger hebben voordeliger;

- Voor alle bedrijven zijn er kortingen beschikbaar bij verzekeraars bij het slagen van het veiligheidsfonds;

- Leefbare en aantrekkelijke bedrijventerreinen zorgen voor blijvende economische activiteit en waarde behoud van panden;

- Optimale veiligheid voor ondernemers, medewerkers en klanten;
- Het huidige succesvolle cameratoezicht kan in stand blijven.

Meer informatie is te vinden onder het tabblad "veiligheidsfonds". Voor vragen kunt u zich wenden tot parkmanager Mark van Mast. Hij is te bereiken op 06-10983746 en via m.vanmast@pmdeventer.nl


Terug