Nieuws

Uitnodiging lunchbijeenkomst Gemeente verbetert Hanzeweg

De gemeente werkt aan de verbetering van de hoofdroute door de stad: “Het Hanzetracé”. Een goede verkeersdoorstroming is belangrijk voor de economische groei en (her)ontwikkelingen elders in Deventer. Na de verdubbeling van de Amstellaan, is de aanpak van de Hanzeweg, als onderdeel van het Hanzetracé, een belangrijke volgende stap.

Verbreding Hanzeweg

De Hanzeweg heeft tussen de Zutphenseweg en de Industrieweg drie rijstroken. Er zijn veel uitritconstructies, onduidelijke opgangen en veel oversteekbewegingen. De Hanzeweg wordt verbreed en hiermee wordt de verkeersdoorstroming van het Hanzetracé nog verder verbeterd.

Lunchbijeenkomst

Wij nodigen u uit voor een toelichting op de plannen voor de Hanzeweg. Daarbij zijn gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Frits Rorink aanwezig om het belang van het Hanzetracé en de verbetering van de Hanzeweg en Bergweide toe te lichten. Daarna is er tijdens lunch de gelegenheid om door te spreken over de plannen. Graag horen wij dan van u wat u van de plannen vindt.

Datum : vrijdag 14 november

Tijd : inloop v.a. 11.45 uur, om 12 uur start de plenaire toelichting, einde: 13.30 uur.

Locatie : DokH2O, Scheepvaartstraat 13

Vanwege de lunch verzoeken wij u om u bij Ingrid Bomhof aan te melden voor deze lunchbijeenkomst via hanzeweg@deventer.nl. Vermeldt daarbij met hoeveel personen u aanwezig bent.

Informatie
Informatie over de plannen over de Hanzeweg kunt u vinden op:
www.deventer.nl/Hanzeweg. U kunt vragen stellen via hanzeweg@deventer.nl of bellen met Ingrid Bomhof, projectsecretaris (0570-693106). Zij zorgt dat uw vragen op de juiste plek terecht komen.

Achtergrondinformatie

De Hanzeweg wordt verbreed tot 2 x 2 rijbanen. Deze verbreding heeft een aantal doelen:

  • vergroting van de verkeerscapaciteit vermindert de verkeersdruk rond de binnenstad;

  • de bereikbaarheid van Deventer wordt voor de middellange en lange termijn gegarandeerd;

  • comfort, bereikbaarheid en veiligheid voor de fietsers verbeteren;

  • de verbeterde uitstraling van de Hanzeweg kan als impuls dienen voor investeerders in het gebied.

Cofinanciering

De opwaardering van het Hanzetracé is van groot stedelijk en regionaal belang. Daarom heeft de provincie Overijssel subsidie verstrekt voor de realisatie van een 2 x 2 Hanzeweg. De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat de werkzaamheden eind 2017 zijn afgerond.

Wat is tot nu toe gebeurd?

In de eerste helft van 2014 zijn de uitgangspunten opgesteld voor een eerste verkeerskundig schetsontwerp. Met veel bedrijven die direct aan de Hanzeweg gehuisvest zijn, is gesproken of is een afspraak gepland.

Vervolg

De reacties tijdens deze bijeenkomst gebruiken we mede om het ontwerp uit te werken. Dat moet in maart 2015 klaar zijn zodat daarna de aanbesteding voorbereid kan worden. De uitvoering is gepland van eind 2015 tot en eind 2017.
Terug