Leden

Janssen de Jong Bouw Hengelo B.V.

website: www.janssendejongbouw.nl

Adres:

Hamburgweg 13A
7418 ES  Deventer
(0570)657638

Correspondentieadres:
Postbus 504
7550 AM  Hengelo (o)

Contactpersoon: De heer Marnix van Gelder
Email: m.vangelder@bouw.jajo.com 

Terug