Welkom bij Bedrijventerrein
Kloosterlanden te Deventer

KLOOSTERLANDEN ONDERNEEMT!

Welkom op de site van ondernemersvereniging Kloosterlanden. Bedrijventerrein Kloosterlanden is het grootste bedrijventerrein van Deventer. Ruim 300 bedrijven zijn hier gevestigd. Sinds november 2004 is er een ondernemingsvereniging actief. Ruim 100 bedrijven hebben zich aangesloten.
Bedrijventerrein Kloosterlanden is sinds november 2007 in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen- Bedrijventerreinen.


Meldpunt incidenten en aangifte en schade aan de openbare ruimte

Een korte lijn in samenwerking is er ook tussen de leden van de ondernemersverenigingen en de Politie Deventer. Ziet u iets verdachts in uw (bedrijfs) omgeving laat dit dan direct weten. Dit kunt u rechtstreeks doorgeven aan de brigadier van Politie, die sinds 1 juli 2009 speciaal voor de bedrijventerreinen is benoemd, Natasja Steneker. Geeft u per email door wat, waar en wanneer u iets geconstateerd heeft eventueel met signalement of kenteken van een voertuig. Wij willen graag weten wat er speelt in uw omgeving. natasja.steneker@ijsselland.politie.nl .Officiële aangiftes kunt u digitaal bij de politie Ijsselland doen op www.politie.nl

Is een lantaarnpaal beschadigd of defect, zijn er losse trottoirtegels, illegaal gestort vuilnis? Neemt u dan rechtstreeks contact op met het Gemeentelijke meldpunt via telefoonnummer 140570 (inderdaad, zonder kengetal!)


Waarom een ondernemersvereniging?

De ondernemersvereniging treedt op als vertegenwoordiging van de bedrijven richting bijvoorbeeld lokale overheid. En stroomlijnt de gedachten en ideeën van de leden en communiceert richting partijen. Verder is het voor de ondernemersvereniging van belang om de bedrijven op het bedrijventerrein te motiveren voor deelname aan de verschillende gezamenlijke initiatieven en te communiceren over de vorderingen en behaalde resultaten op dit gebied. De ondernemersvereniging gaat er in ieder geval alles aan doen om zoveel mogelijk bedrijven te laten aansluiten. Hierdoor neemt de kracht van de vereniging toe en wordt het probleem van de zogenaamde ‘free riders’ (bedrijven die niet mee betalen, maar wel meeliften met de gerealiseerde initiatieven) beperkt.