Welkom bij Bedrijventerrein
De Weteringen te Deventer

DE WETERINGEN ONDERNEEMT!

­Welkom op de site van ondernemersvereniging De Weteringen. Bedrijventerrein De Weteringen is het jongste bedrijventerrein van Deventer. Ruim 65 bedrijven zijn hier gevestigd. Sinds april 2004 is er een ondernemersvereniging actief. Bijna 30 bedrijven zijn aangesloten als lid.
Bedrijventerrein de Weteringen is sinds februari 2007 in bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen.De wijkagent is er voor u! ­

De politiezorg in IJsselland sluit nauw aan bij wat er speelt in uw buurt. Sinds 1 juli 2009 is Natasja Steneker de vaste contactpersoon voor de bedrijventerreinen in Deventer. Ziet u iets verdachts in uw omgeving. Meldt dit dan bij Natasja, bij voorkeur met een signalement, tijdstip, kenteken of iets dergelijks. Wij weten graag wat er speelt in uw omgeving. natasja.steneker@ijsselland.politie.nl
Aangifte doen kunt u via de site van de politie www.politie.nl 


Meldpunt schade aan openbare ruimte

Is een lantaarnpaal beschadigd of defect, zijn er losse trottoirtegels of illegaal gedumpt afval? Neemt u dan rechtstreeks contact op met het Gemeentelijke meldpunt via telefoonnummer 140570 (inderdaad zonder kengetal!)


Waarom een ondernemersvereniging?

De ondernemersvereniging treedt op als vertegenwoordiging van de bedrijven richting bijvoorbeeld lokale overheid, stroomlijnt de gedachten en ideeën van de leden en communiceert richting partijen.  

Verder is het voor de ondernemersvereniging van belang om de bedrijven op het bedrijventerrein te motiveren tot deelname aan de verschillende gezamenlijke initiatieven en te communiceren over de vorderingen en behaalde resultaten op dit gebied.

De ondernemersvereniging doet er in ieder geval alles aan om zoveel mogelijk bedrijven te laten aansluiten. Hierdoor neemt de kracht van de vereniging toe en wordt het probleem van de zogenaamde ‘free riders’ (bedrijven die niet mee betalen, maar wel meeliften met de gerealiseerde initiatieven) beperkt.

Collectieve beveiliging Deventer

Ook op het gebied van veiligheid is Deventer vooruitstrevend. Sinds 1998 werken Politie, Brandweer, Gemeente Deventer, ondernemers, Kamer van koophandel en Veneberg Security samen om de bedrijventerreinen veiliger te maken. Sinds 1 januari 2009 vindt de coordinatie plaats door Stichting Parkmanagement Deventer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veneberg Security in Deventer www.veneberg.com