­

­­­

Veiligheidsfonds bedrijventerreinen Deventer

­Aanleiding:

In 2013 heeft de Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer de ­camera’s laten plaatsen. Samen met MKB Deventer is de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Deventer (SBBD) opgericht voor de exploitatie van het systeem (uitlezen beelden en opvolgen verdachte situaties). Sinds het begin hebben we al wensen om het systeem uit te bereiden op plaatsen waar we nog geen optimale dekking hebben. Voor de uitbreiding zijn echter onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Vooral omdat maar 200 bedrijven meebetalen aan de veiligheid van de ca. 660 bedrijven op onze bedrijventerreinen. De betalende bedrijven zijn deelnemer in de SBBD en betalen gemiddeld € 1.400,- voor deelname aan het cameratoezicht.

Mogelijkheid om kosten eerlijker te verdelen:

Daarom heeft de SBBD gemeend te moeten zoeken naar mogelijkheden om de kosten eerlijker te verdelen. Eén ervan is de landelijke wet die per 1 januari van dit jaar van kracht is: de Wet op de Bedrijfsinvesteringzones (BIZ). Hiermee hebben we als ondernemers gevraagd aan de gemeente om een heffing te doen op gebruikers van vastgoed. Alleen waar vastgoed leeg staat, wordt de eigenaar aangeslagen. Om te zorgen dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen, wordt er gewerkt met een staffel van de heffingsbedragen op basis van de WOZ waarde van het vastgoed. Zo betalen de meeste kleine bedrijven € 150,- per jaar en de allergrootsten € 1.200,-. In onderstaande tabel is de staffeling weergegeven:


WOZ-waarde Jaarlijkse bijdrage
€ 0 – € 250.000,- € 150,00
€ 250.001,- € 500.000,- € 400,00
€ 500.001,- € 1.000.000,- € 750,00
€ 1.000.001,- > € 1.200,00


Inkomsten volledig beschikbaar voor Veiligheidsfonds

Bij voornoemde wet is geregeld dat de gemeente verplicht is om de inkomsten uit de heffing, ten goede te laten komen aan de aanvrager, de Stichting SBBD. Voordeel voor de meeste huidige deelnemers van de SBBD is dat ze voordeliger uit zijn, omdat alle bedrijven meebetalen. De huidige deelnemers zijn momenteel collectief klant bij Veneberg Security. Alle bedrijven die aangesloten zijn bij een andere beveiliger, kunnen hun beveiligingscontract opzeggen of beperken tot individuele diensten (alarmopvolging, sluitrondes, etc.). Daarmee komen die bedrijven doorgaans ook voordeliger uit. Maar zelfs bedrijven die op dit moment geen gebruik maken van beveiligingsdiensten zouden voordeliger uit kunnen zijn, omdat deelname aan het beveiligingscollectief recht geeft op kortingen tot 20% op de schade/brandverzekeringen bij verschillende verzekeraars.

Bijkomende voordelen:

  • Verdere beperking schade door overlast, diefstal en inbraken;
  • Optimale veiligheid voor ondernemers, medewerkers en klanten;
  • Leefbare en aantrekkelijke bedrijventerreinen zorgen voor blijvende economische activiteit en waarde behoud van panden;
  • Eerlijke verdeling van kosten waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt;
  • Het huidige succesvolle cameratoezicht kan in stand blijven;
  • Uitbreiding in de toekomst mogelijk op plekken waar nog geen goede dekking is.

Doorrekeningen:

Klein bedrijf, geen deelnemer collectief
Nu kwijt: € -   
Totaal
€ -
Vanaf 2016

Bijdrage veiligheidsfonds € 150,00
Verzekeringskorting € - 100,00
Totaal
€ 50,00
Verschil
€ 50,00
Middelgroot bedrijf, deelnemer collectief
Nu kwijt: € 1.400,00
Verzekeringskorting € - 450,00
Totaal
€ 950,00
Vanaf 2016

Bijdrage veiligheidsfonds € 750,00
Verzekeringskorting € - 450,00
Totaal
€ 300,00
Verschil
€ 650,00


Draagvlakmeting:

Voorwaarde van de Wet op de Bedrijfsinvesteringzones (BIZ) is dat er vooraf een draagvlakmeting moet worden uitgevoerd. De helft van de ondernemers dient een stembiljet dat door de gemeente uitgegeven wordt te retourneren en daarvan dient twee derde vóór het veiligheidsfonds te stemmen. Deze draagvlakmeting vindt in februari 2016 plaats.

SBBD, MKB, DKW en het Bedrijvenparkmanagement adviseren u om uzelf en uw collega ondernemers een plezier te doen en “ja” te stemmen! ­­