Het Bestuur

FUSIE B3, B4 EN B5

Vanaf de oprichting van de ondernemersverenigingen B3 en B4, in 2001 en Bergweide 5 in 2002, was duidelijk dat binnen circa vijf jaar de drie ‘Bergweide verenigingen’ zouden gaan fuseren. Doelstelling was om het verenigen per bedrijventerrein te beginnen en als de drie terreinen in een onderhoudsfase komen te gaan fuseren. Sinds 1 januari 2005 kent Bergweide één vereniging. Het bestuur van Bergweide bestaat uit zes leden, twee vertegenwoordigers per terrein, in de statuten verwoord als ‘afdeling’. Beslissingen kunnen alleen genomen worden als alle afdelingen zijn vertegenwoordigd.


De bestuursleden

Mathilde van der Weerd (Postillion Hotel)

Lars van Beek (Spectrus)

Albert Ploeger (Davo)

Mariëlle Lange (Warme Dranken Service)

Maarten Streppel (Salland Storage)

Heeft u een vraag of verzoek in te brengen voor de bestuursvergadering dan kunt u dit doen bij één van de bestuursleden of bij de parkmanager middels email info@bergweide.com