Duurzaam Ondernemen in Deventer-een overzicht

Welke mogelijkheden en regelingen zijn beschikbaar?

Dienst/regeling

Inhoud

Contactgegevens

Energiescan

·       Een onafhankelijk adviseur brengt besparingsmogelijkheden in kaart.

·       Beschikbaar tot 200.000kWh.

·       Kosten: € 200,-

Provincie Overijssel

MKB Nederland

www.energiescanoverijssel.nl

Extra’s na uitvoeren energiescan

·       25% korting op energiebesparende maatregelen

·       Lenen tegen een rente die 3% lager is dan de marktrente 

Provincie Overijssel

MKB Nederland

www.energiescanoverijssel

Voucher - specialistische hulp na uitvoeren energiescan

·       Inhuur van twee uur specialist op een bepaald gebied.

·       Eigen bijdrage slechts € 50,-

·       Tot 1 april 2013

·       Parkmanagement Deventer i.s.m. St. Hibertad

www.pmdeventer.nl

www.hibertad.nl

Duurzame energieopwekking

·       Financiële steun bij o.a. zonnepanelen, bio energieopwek en windmolens

·       Investering + uren

·       Max subsidie = 50%

·       Max bedrag = € 199.000,-

·       Tot 3 april 2013

Provincie Overijssel

www.overijssel.nl/thema's/economie/nieuwe-energie/subsidieregelingen/@177751/duurzame/

Rijden op groengas electriciteit

·       Ondersteuning bij aanschaf of lease

·       Electrisch: € 1.000,- subsidie

·       Aardgas: tot € 10.00,- subsidie

www.overijssel.nl/thema's/economie/nieuwe-energie/subsidieregelingen/@177757/rijden-groengas/

Energiefonds Overijssel

·       Projecten die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering

·       Besparing en opwek projecten

·       Participaties

·       Leningen en garanties

·       € 250 mln beschikbaar

www.energiefondsoverijssel.nl/

Gemeente Deventer

Momenteel geen regelingen

Fiscale regelingen

Regelingen waardbij de investering aftrekbaar is voor de belasting:

·       EIA

·       KIA

·       MIA

·       VAMIL

www.agentschapnl.nl/programmas_regelingen

Deventer Energie

De Deventer Energie Coöperatie

·       Besparingstips

·       (Nog geen) inkoop groene energie

·       Mogelijkheid tot lidmaatschap, dus invloed

www.deventerenergie.nl

Particuliere initiatieven Deventer ondernemers

·       Energiehelden: multidisciplinaire samenwerking – voorbeeldgebouw.

·       IDEO – samenwerkende installateurs

www.energiehelden.nl