Projecten

BHV

Parkmanagement Deventer biedt u BHV (bedrijfshulpverlening) cursussen aan via de Guard Academy in Deventer. Neem contact op met Mark van Mast (06-10983746), u krijgt vervolgens de brochure toegezonden.

COLLECTIEVE BEVEILIGING
De collectieve beveiliging van onze bedrijventerreinen wordt momenteel gecoördineerd vanuit de Stichting Veiligheidszorg IJsselland. Met ingang van 1 januari 2009 zijn de taken van deze stichting ondergebracht bij de Stichting Parkmanagement Deventer. De succesvolle inzet van deze collectieve beveiliging wordt uiteraard gecontinueerd en wellicht uitgebreid. We houden u op de hoogte.

BRANDVEILIGHEID
Sinds april 2008 loopt het project ‘Meer rood op straat’ van de Brandweer. Dit project richt zich op de bereikbaarheid van de gebouwen op de bedrijventerreinen en de bouwkundige staat van de panden. Aanvullend hierop is vanuit Parkmanagement contact gelegd met adviesbureau Dijkoraad uit Deventer. Zij zijn gespecialiseerd om vanuit uw oogpunt naar de brandveiligheid te kijken. Dit gaat door middel van een uitgebreide check en rapportage. Voor u als lid van Parkmanagement Deventer geldt een korting van 30% op de kosten van deze (interne) check. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dijkoraad, 0570-519555.

GROENONDERHOUD

Zoals u wellicht weet onderhoudt het Deventer Groenbedrijf het openbare groen in uw omgeving. Een één-tweetje met uw eigen ‘groene strook’ kan mogelijk (financiële) voordelen opleveren. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u ook contact opnemen met de parkmanagers.

DUURZAAM ONDERNEMEN
Parkmanagement Deventer is de afgelopen jaren ook actief geweest op het gebied van energiebesparing. Drie jaar geleden boden wij als eerste gemeente de energiescans aan, die nu pas succesvol zijn in andere gemeenten. Ook boden wij al de mogelijkheid om na uitvoering van de scan, een gratis energieadviseur ter beschikking te krijgen. Zaken die nu ook door de provincie Overijssel aangeboden worden. Onze lidbedrijven zijn zelf ook actief geweest bij hte ontplooien van diensten die ons helpen bij verduurzaming. Daarbij komt de recente oprichting van een eigen Deventer Energie Coöperatie. Reden genoeg om de duurzame initiatieven in Deventer, die bij ons bekend zijn, eens op een rijtje te zetten. U kunt de lijst vinden door op de link bovenaan deze pagina te klikken. We proberen deze lijst zo actueel mogelijk te houden. Kent u een duurzaam Deventer initiatief dat nog niet op de lijst staat, meld het dan even bij ons.

Klik hier voor Duurzaam Ondernemen in Deventer – een overzicht

KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)

Dit jaar zal er wederom hercertificering plaatsvinden van het KVO op de Deventer bedrijventerreinen. Vanuit de werkgroep KVO, waarin ondernemers, politie, brandweer en gemeente zijn vertegenwoordigd, wordt wederom gekeken wat de situatie is op de verschillende bedrijventerreinen. Hierbij wordt ondermeer gelet op de verkeersveiligheid, groenbeheer en buitenopslag. Hiertoe zullen wij u in loop van 2013 ook een vragenlijst doen toekomen. Uw deelname hieraan is van groot belang! Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Om inzicht te krijgen in de veiligheid binnen uw eigen bedrijf, kunt u gebruik maken van de veiligheidschecklist


Zonnepanelen zonder eigen investering

Doelstelling van dit project is om bedrijven in Deventer de gelegenheid te geven om zonder zelf te investeren eigen energie op te wekken. Het rendement is zowel op korte termijn (beperkte stijging van de energiekosten) als op lange termijn (duurzame energie voor de komende generaties).

Het project wordt uitgevoerd door Bedrijvenparkmanagement Deventer, Cofely GDF Suez en PM Energie BV.

Meer informatie: Mark van Mast, Bedrijvenparkmanagement Deventer, 06-1098 3746 Jankees Klapwijk, PM Energie, 06 – 2864 1376

Meer informatie over zonnepanelen:

Unieke kans voor bedrijven in Deventer!

Bedrijventerreinen Deventer Energieneutraal

Machtigingsformulier aanvraag SDE+ subsidie 2014