De Stichting

De stichting, de deelnemers
Ondernemersvereniging Bergweide
Ondernemersvereniging De Weteringen
Ondernemersvereniging Kloosterlanden
Gemeente Deventer


Het bestuur
De Voorzitter: Arjen Vels (Pactum Installatietechniek)
Secretaris: Robin Hartogh Heys(Gemeente Deventer)
Penningmeester: Alfred Waterink (OV Kloosterlanden)
Overige leden: Freek Stein (Gemeente Deventer), Steven Meijerhof (gemeentelijke co√∂rdinator ),Maarten Streppel (OV Bergweide), Harry Gruben (OV De Weteringen),Peter Meerman (DKW), Marco Kok (MKB Deventer), Christian Lorist (VNO-NCW), Mark van Mast (parkmanager).

Het bestuur wordt op specifieke competenties ondersteund door werkgroepen die uit vertegenwoordigers vanuit alle ondernemersverenigingen zijn samengesteld. Ook de parkmanager laat zich door deze werkgroepen adviseren.


Programma
Het bestuur stelt onder meer aan de hand van een driejarig Business Plan, voorafgaand aan elk kalenderjaar, een jaarplan en een begroting vast.

Gedurende het kalenderjaar volgt het bestuur de voortgang van de verschillende programmaonderdelen, stelt zonodig aanpassingen vast en beoordeelt en fiatteert projectvoorstellen.


Financiering
De stichting Parkmanagement Deventer opereert op basis van PPS (publiek private samenwerking), waarbij alle deelnemers een evenredig aandeel leveren in de financiering van de organisatie en de regie m.b.t. een aantal basisvoorzieningen. Projecten en programma’s voor een specifieke doelgroep worden voor rekening van die betreffende groep uitgevoerd en zonodig operationeel vervolgd. Voor sommige basisvoorzieningen, als onderhoud openbaar groen, stelt de gemeente jaarlijks een budget ter beschikking.