Toelichting

BEDRIJVENPARKMANAGEMENT DEVENTER

De ondernemers op de bedrijventerreinen Bergweide, de Weteringen en Kloosterlanden en de Gemeente dragen parkmanagement gezamenlijk uit.
Samenwerking loont. Dat gezegde is van toepassing op de ondernemers op de bedrijventerreinen van Deventer, die hun krachten voor bedrijvenparkmanagement hebben gebundeld. Met ingang van 2006 gebeurt dat in een bestuurlijke setting, waarin de drie ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen en de gemeente Deventer gezamenlijk vertegenwoordigd zijn.


De historie
Deventer is al sinds enkele jaren een actieve gemeente op het gebied van parkmanagement, met als doel het duurzaam op een hoger kwaliteitsniveau te brengen en te houden van de bedrijventerreinen. In september 2004 resulteerde dat in de oprichting van de Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer. Bestuurders van de drie ondernemersverenigingen in Deventer zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer. Ook de gemeente heeft zitting in het bestuur, dat onder leiding staat van ¬≠onafhankelijk voorzitter, Arjen Vels.


Het doel
Bedrijvenparkmanagement is een middel om op een gestructureerde manier de kwaliteit van bedrijventerreinen af te stemmen op de wensen van betrokkenen en om het bereikte kwaliteitsniveau ook op lange termijn vast te kunnen houden. Dit betekent continu werken aan vernieuwing en verbetering: parkmanagement is kwaliteitsmanagement.